Algemene voorwaarden ThuisVers.nl:

De persoonsgegevens die u via onze website www.thuisvers.nl aan ons verstrekt,
bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door
ons vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden ter
beschikking gesteld.

 • De klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor
  de gegevens die hij aan Thuisvers.nl verstrekt.
 •  De administratie van Thuisvers geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door
  de klant aan Thuisvers verstrekte opdrachten, gedane betalingen en de door Thuisvers
  verrichte leveringen. Thuisvers erkent dat elektronische communicatie als bewijs
  dient.
 • Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is volledig voor
  Thuisvers. Op het moment van afleveren op het door de klant opgegeven afleveradres
  is het risico voor de klant.
 • De klant heeft zelf de verantwoordelijkheid of de producten conform het bestelde is.
  Indien dit niet het geval is dient de klant binnen 48 uur Thuisvers hierover per mail
  (info@thuisvers.nl) of telefonisch (06-24962241 / 06-53383840) te informeren.
 • Wanneer de producten niet voldoen aan het bestelde zal samen met de klant gekeken
  worden naar een oplossing. Naar wens zullen de producten vervangen worden voor
  nieuwe of de waarde van de producten zal terugbetaald worden.
 • Wanneer een factuur niet betaald is binnen twee weken na factuurdatum zal Thuisvers
  een herinnering sturen. Mocht er nog niet betaald worden zullen wij telefonisch
  contact zoeken.
 • Mocht u niet tevreden zijn over het geleverde product, dan kunt u dat kenbaar maken
  door te mailen naar info@thuisvers.nl of door telefonisch contact met ons op te
  nemen. U krijgt dan hetzelfde product opnieuw geleverd of u krijgt de waarde van het
  product terug. Voor zover mogelijk graag het product bewaren zodat wij het ook
  kunnen beoordelen.
 • Mochten er niet geleverde producten of verkeerde producten bijzitten dan graag even
  mailen naar info@thuisvers.nl of even telefonisch contact met ons opnemen.
 • Wekelijks sturen wij op maandag een nieuwsbrief. U kunt op onze site
  www.thuisvers.nl aangeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Hierop kunt u uw
  bestelling noteren. Uiteraard kunt u ook in onze webshop uw bestelling plaatsen.
 • Wij leveren meestal op vrijdag uw bestelling af. U wordt altijd geïnformeerd over de
  definitieve leverdag. In het barbecueseizoen leveren we meestal op donderdag, vrijdag
  en zaterdag. U kunt per mail of telefonisch aangeven wanneer u de bestelling wenst te
  ontvangen.
 • Er is geen mogelijkheid om de bestelling af te halen.
 • Er is een minimaal bestelbedrag van € 20,-.
 • De levering van de bestelling is gratis.
 • Thuisvers levert alleen in Twente en in de Achterhoek.
 • Op de site kunt u kiezen om te betalen via het elektronisch betaalsysteem of betalen na
  levering van de bestelling. Indien u bestelt via de nieuwsbrief dan ontvangt u de
  rekening tegelijk met uw bestelling.
 • Wanneer u de bestelling wilt annuleren dan dient u dat te doen binnen 48 uur voor
  levering van de producten.